Inclusion & Diversity

Inclusion & Diversity

Wereldwijde Inclusion & Diversity op de werkplek.

Bij Baxter gaat het bij inclusie en diversiteit over het opbouwen van veelzijdige, uitstekend presterende teams die betrokken en innovatief zijn en de bedrijfscultuur bevorderen, zodat elke medewerker zich gewaardeerd, gerespecteerd en vrij voelt om zichzelf te zijn. Wij zetten ons ervoor in om een uiteenlopend personeelsbestand aan te trekken, te motiveren en te behouden, om beter te kunnen inspelen op de behoeften van onze medewerkers, klanten, leveranciers, en patiënten en hun zorgverleners. Door verschillen te waarderen, maken wij het verschil in het leven van miljoenen wereldwijd.

Onze wereldwijde inclusiestrategie is gericht op onze vier belangrijkste gebieden:

  • Personeelsbestand: Werven en opbouwen van veelzijdige en uitstekend presterende teams die betrokken en innovatief zijn
  • Werkplek: Het bevorderen van de inclusieve cultuur van het bedrijf waar iedere medewerker zich gewaardeerd, gerespecteerd en veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn.
  • De Gemeenschap: Strategische en veelzijdige partnerships tussen leverancier en gemeenschap cultiveren
  • Markt: Rekening houden met de behoeften van klanten en hun patiënten in alle aspecten binnen Baxter

"Baxter zet zich in voor het bevorderen van een inclusieve werkomgeving die een veelzijdig personeelsbestand aantrekt, erbij betrekt en behoudt om de gezondheidszorginnovatie te stimuleren die het leven van de patiënten verbetert. Het integreren van verschillende achtergronden en perspectieven binnen alle facetten van onze organisatie maakt het mogelijk door te gaan met het waarmaken van onze missie om levens te redden en te verlengen."

Joe Almeida, ​Chairman and CEO

"Wij hebben onze focus op wereldwijde inclusie een lange termijn prioriteit gemaakt, omdat een inclusieve werkplek van cruciaal belang is voor ons succes en de tevredenheid van onze medewerkers. Sterker nog, we zijn een aantal activiteiten aan het opzetten om Baxter te helpen talenten te werven, in dienst te nemen en te behouden van verschillende achtergronden, uit verschillende culturen en met verschillende ervaring. En we zetten in op een cultuur waarin alle medewerkers efficiënt kunnen samenwerken."

Jeanne Mason, Senior Vice President, Human Resources   

Het waarderen van verschillen helpt ons een verschil te maken in het leven van miljoenen wereldwijd.

Bevorderen van onze wereldwijde inclusiestrategie…

Wij geloven in gelijke kansen

Als werkgever die een gelijke behandeling hanteert, verbiedt Baxter discriminatie bij het in dienst nemen of intimidatie van sollicitanten, medewerkers en derden op grond van ras, kleur, godsdienst of geloofsovertuiging, geslacht, nationaliteit, afkomst, leeftijd, lichamelijke of geestelijke handicap, medische aandoening, genetische informatie, huwelijkse staat, sekse, seksuele voorkeur, genderidentiteit of -expressie, militaire of veteranenstatus of enige andere door de wet beschermde basis.

Wij bieden & training op het gebied van inclusie en diversiteit

Alle medewerkers krijgen training op het gebied van inclusie en diversiteit, opgezet met een cruciale focus op onbewust vooroordeel, de effecten daarvan en manieren om dit te verzachten en te verwijderen. Baxter stimuleert medewerkers bovendien om te denken over hun vooroordelen door het implementeren van vooroordeelcontroles, specifieke suggesties en maatregelen wat betreft manieren om vooroordelen te verzachten of te verwijderen tijdens belangrijke talentbeslissingen, waaronder in dienst nemen, feedback geven, talentbeoordeling, etcetera. 

Wij leiden met een Global Inclusion Council

Baxter’s Global Inclusion Council (GIC) staat onder leiding van de Corporate Vice President-Americas van het bedrijf en bestaat uit ongeveer 15 seniorleidinggevenden uit de bedrijven, regio’s en functies van het bedrijf. Deze leidinggevenden dienen als voorvechters van inclusie en diversiteit, pleitbezorgers en opinieleiders binnen het gehele bedrijf. De GIC is verantwoordelijk voor het pleitbezorgen en aansturen van de wereldwijde inclusie- en diversiteitsprioriteiten van het bedrijf en voor het ontwikkelen en implementeren van lokale inclusieplannen. De GIC blijft zich wereldwijd focussen op het aanstellen van vrouwen en ondervertegenwoordigde minderheden in leidinggevende functies en het aansturen van inclusieve leiderschapscapaciteiten en cultuur.

Ondersteunen van opleidingsprogramma’s

Wij ondersteunen en nemen deel aan voorlichtingsprogramma's die diversiteit en inclusie bevorderen bij de volgende generatie die toetreedt tot de arbeidsmarkt.

Wij ondersteunen Business Resource Groups

Business Resource Groups (BRG's) bieden een forum voor medewerkers om vaardigheden te ontwikkelen, waardevolle culturele contacten te leggen en belangrijke zakelijke initiatieven te ondersteunen. Deze groepen ondersteunen de zakelijke doelen van Baxter en streven ernaar om persoonlijke groei en multicultureel begrip te verhogen, en hierbij de relaties te versterken tussen medewerkers, klanten, zakelijke partners en gemeenschapspartners. Baxter heeft acht gevestigde BRG's: African American Leadership Council, Asian Leadership Network, Latinos@Baxter, Baxter Equality Network, Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals en BaxVets.