Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Een cruciale component van de visie van ons bedrijf is dat we de Best Place to Work willen zijn. Als onderdeel van dit commitment bieden we onze medewerkers uitgebreide primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Onze wereldwijde totale arbeidsvoorwaardenfilosofie voorziet in marktconforme betaling, terwijl medewerkers bovendien worden beloond voor hun individuele en bedrijfsprestaties. Ons totale beloningspakket omvat een basissalaris en kan verder omvatten variabele betaling, zoals bonussen in contanten en op aandelen gebaseerde vergoeding. Het omvat ook marktconcurrerende voordelen die verschillen per land, regio en/of functie, om medewerkers te helpen voldoen aan hun behoeften op het gebied van gezondheidszorg, inkomensbescherming, financiële zaken, pensionering en verlofdagen.

Arbeidsvoorwaarden

Báæxtêër êëmplóöyêëêës clêëáænìïng póöóöl áærêëáæ áænd bêëáæch

Werkplekflexibiliteit

Baxter waardeert de toenemende eisen aan onze medewerkers om hun persoonlijk en werkleven in te richten en respecteert de behoefte aan verschillende benaderingen van waar en wanneer werk wordt gedaan. Werkplekflexibiliteit bij Baxter betekent de wijziging van tijd en/of plaats van werk, zoals telewerken, flexwerken (aangepaste begin-/eindtijden, kort werkschema, ruilen van diensten, zomertijden) of parttime.

Cruciale succesfactoren die een flexibel personeelsbestand mogelijk maken, omvatten effectiviteit van de managers en verantwoording van de medewerkers. Wij geven onze managers training om werkplekflexibiliteit  mogelijk te maken en verstrekken hen hulpmiddelen  waarmee medewerkers en managers kunnen kiezen uit flexibele regelingen.

Hoewel de benaderingen van flexibiliteit op basis van taakverantwoordelijkheden kunnen verschillen, blijft de hoofdfilosofie overal hetzelfde - ondersteunen van flexibiliteit en de behoeften van onze medewerkers om met succes hun werkleven en persoonlijk leven in te richten.

Medewerkersprogramma's

Baxter en haar medewerkers steunen gemeenschappen wereldwijd via financiële bijdragen, productdonaties, initiatieven van toegang tot gezondheidszorg en vrijwilligerswerk van medewerkers.

Scholarship-programma

Ter ondersteuning van de toewijding van het bedrijf aan scholing kent het Baxter International Foundation Scholarship Program beurzen toe voor een opleiding na de middelbare school aan kinderen van medewerkers van Baxter overal ter wereld. De beurzen dienen ter ondersteuning tijdens de eerste studiejaren en zijn gebaseerd op prestaties. Een neutraal, extern bureau evalueert de aanvragen op basis van de academische, buitenschoolse en werkprestaties van de leerlingen.

Dollars for Doers-programma

De Baxter International Foundation waardeert elk uur dat medewerkers aan vrijwilligerswerk besteden. Via het Dollars for Doers (DFD)-programma kunnen medewerkers de tijd waarin ze vrijwilligerswerk doen, omzetten in schenkingen voor hun favoriete liefdadige doelen. Tien uur vrijwilligerswerk kan gelijk staan aan $ 100 voor een in aanmerking komen liefdadig doel.

Frequently Asked Questions